Waar staan wij voor én waar gaan we naartoe?

Een marktpositionering omvat een diepgaand strategisch traject met meerdere ontmoetingen. In verschillende stappen zetten we de identiteit van je bedrijf op scherp én leggen we de doelen voor de toekomst vast. Een sterke marktpositionering overstijgt het verhaal van online marketing. Het richt zich op talrijke facetten van je bedrijfsvoering. Een gestructureerde groei en een hogere rendabiliteit staan centraal. Een marktpositionering garandeert stevige fundamenten voor je content marketing plan.

Wat omvat een marktpositionering?

Bij een marktpositionering werken we samen stapsgewijs heldere antwoorden uit op onderstaande vragen:

Hoe werken we samen een marktpositionering uit?

Een marktpositionering komt tot stand in negen stappen met verschillende ontmoetingen.

Ter voorbereiding van elke ontmoeting krijg je het nodige huiswerk, dat we vervolgens samen bespreken en valideren.

Wij staan in voor de verwerking en rapportage van de antwoorden én vullen dit aan met heldere detailanalyses.

Zo komen we stap voor stap tot de juiste keuzes voor de toekomst van je onderneming.

Interesse in een marktpositionering? Contacteer ons