Identiteitsscan

Weet jij waar jouw bedrijf voor staat? En weet jouw doelgroep dat ook?
 
Soms is het broodnodig om je bedrijf een spiegel voor te houden en om te kijken of al wat je wil zeggen, ook effectief op een goede manier landt bij jouw klanten. Als betrokken partij is het onmogelijk om dat objectief in te schatten. Dankzij de identiteitsscan – uitgevoerd door een externe en objectieve partij – krijg je een duidelijk zicht op jouw sterktes en zwaktes in de positionering en communicatie van jouw onderneming. Daarnaast krijg je enkele concrete actiepunten opgelijst die ervoor zorgen dat jouw onderneming het verhaal vertelt dat jij in gedachten hebt.

Meer info

 

Hoe wij kunnen helpen

Hard maken van waar je naartoe wil

In een Identiteitsscan houden we jouw bedrijf een spiegel voor. We formuleren samen met jou antwoorden op een aantal essentiële ondernemersvragen.

Met behulp van een scan geven we inzichten over jouw verhaal, positionering, USP’s, communicatie, … Daaruit halen we werkpunten en kansen om jouw bedrijf verder te doen groeien en jouw verhaal overtuigender te maken.

Al onze bevindingen worden samengevat in een verhelderend document met daarin de belangrijkste werkpunten. Dat komen we graag mondeling aan jou toelichten.

Profiteer van de KMO-portefeuille

The Online Nut Company is erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille, waardoor je onder bepaalde voorwaarden tot maar liefst 30% krijgt terugbetaald van je investering.

Waarom een identiteitsscan?

Dé start van een doeltreffende groeistrategie

Maak jouw missie en visie helder

Ontdek gebreken in je bedrijfsverhaal

Check of jouw beeld strookt met de realiteit

Ga aan de slag met concrete actiepunten

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Laat ons eens afspreken. Samen komen we er vast uit.

Nee, wij bijten niet. Enkel in onze projecten 😉

Wat is een identiteitsscan?

Duidelijkheid scheppen rond de identiteit van jouw onderneming.

In een identiteitsscan onderzoeken we waar jouw onderneming voor staat en waar deze naartoe wil. Het uitwerken van een duidelijke positionering en deze zowel intern als extern communiceren is cruciaal voor de groei van elke onderneming.

De verschillende onderdelen van jouw identiteit toetsen we kritisch af aan de werkelijkheid. Klopt het beeld dat jij van je bedrijf hebt met de werkelijkheid?

Elementen van een identiteitsscan

De bouwstenen van een effectieve strategie

Meeting vergadering the online nut company

Historiek

Allereerst willen we weten hoe het bedrijf tot stand is gekomen. Hoe is jouw bedrijf doorheen de jaren gegroeid tot wat het vandaag is? Je moet weten van waar je komt om te bepalen waar je naartoe wil.

Missie, visie en waarden

Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft nood aan een visie, een bestaansreden en toekomstbeeld. Om jouw missie, visie en waarden onder woorden te brengen, houden we een workshop bij jouw op het bedrijf. Gespreid over twee dagen, gaan we samen met jou op zoek naar een antwoord op negen essentiële vragen.
Het resultaat is dé basis om een geslaagde strategie mee op te bouwen. Alle neuzen worden in dezelfde richting gezet.

Merkidentiteit

Hoe zit het met jouw branding? Hoe ziet jouw logo, huisstijl en communicatie eruit? We analyseren de belangrijkste contactpunten met jouw klanten. Vormt alle communicatie een consistent geheel? We gaan na of jouw deze stroken met het verhaal van jouw onderneming.

Bedrijfscultuur

We peilen naar de sfeer op het bedrijf en hoe jouw bedrijf als werkgever fungeert. Komt het personeelsbeleid overeen met hoe werknemers de onderneming ervaren? Dat gaan we na in gesprekken met enkele van jouw mensen.

Positionering

Welk verhaal vertelt jouw bedrijf? Welke plaats in de markt willen jullie innemen? We controleren of jouw verhaal sterk genoeg is, waar er eventuele gaten zijn en vooral of het helder genoeg is.

USP’s en ESP’s

Is er een duidelijk antwoord op de vraag waarom mensen voor jullie moeten kiezen? We checken of er unique selling propositions (USP’s) en emotional selling propositions (ESP’s) zijn. Zijn deze krachtig genoeg en worden die zorgvuldig gecommuniceerd?

Uitwerken van een duidelijke visie

Look here

Uitwerking van een geïntegreerde strategie als vervolg 

DATAGEDREVEN GROEIPLAN

Met de Identiteitsscan gaan we aan de slag voor de uitwerking van jouw groeistrategie.
Door alle kanalen op een juiste manier in te zetten in een samenhangende strategie, behalen we de beste resultaten. 

Gratis Mini-Merkidentiteitsscan aanvragen

Benieuwd hoe sterk jouw merkidentiteit in elkaar zit? Vraag nu jouw mini-merkidentiteitscan aan en ontvang een gepersonaliseerde scan met inzichten over de positionering en visuele uitstraling van je merk.

mini-merkidentiteitsscan