Resultaten meten via Google Analytics

Sterke online marketing overstijgt het buikgevoel en steunt in de eerste plaats op feiten en cijfers. Binnen het hechte partnership dat wij met onze klanten beogen, staat de voortdurende cyclus van evalueren en bijsturen centraal. Wat werkt, behouden we. Waar er iets schort of ontbreekt, daarmee gaan we aan de slag.

Binnen deze nauwe samenwerking bieden we heel wat mogelijkheden om de prestaties van je website diepgaand te analyseren. In onze internetaudits verwerken we standaard een basisanalyse aan de hand van het statistiekenprogramma Google Analytics. Daarnaast bieden wij je altijd de mogelijkheid om een grondige en diepgaande analyse te laten uitvoeren.

Bron van informatie

Google Analytics is een vrijwel onuitputtelijke bron van informatie om het gedrag van jouw websitebezoekers in kaart te brengen:

Basis voor andere diensten

Deze analyses vormen de basis voor het verdere optimaliseren van je website zoals:

Ook wanneer we aan de slag gaan met het bouwen van een nieuwe website of webshop, kan een grondige analyse via Google Analytics een grote meerwaarde betekenen.

Wil je de prestaties van je website beter leren kennen? Contacteer ons