In 9 stappen naar een strategisch bedrijfsplan

In veel KMO’s wordt er weinig of geen tijd besteed aan strategisch denken. Veel bedrijfsleiders denken dat ze hun strategie in hun hoofd hebben. Doorgaans zijn het losse ideeën waar weinig structuur in zit. En als het dan een helder strategisch bedrijfsplanplan is dan is het niet voldoende dat het in het hoofd van de bedrijfsleider zit. Zowel medewerkers, klanten en leveranciers moeten op de hoogte zijn van de strategie van het bedrijf.

Veel bedrijfsleiders denken dat een strategie moet bestaan uit tientallen pagina’s. Niets is minder waar. Ook hier geldt “less is more”. Eén of twee pagina’s zijn meer dan voldoende. Hieronder leg ik de belangrijkste bouwstenen uit die nodig zijn om tot een goed en uitvoerbaar strategisch plan te komen.

Missie - Visie - Waarden

1. Missie

De missie is de reden/passie/doel waarom je bedrijf bestaat. Ze staat los van een sector. Een missie is meer dan een doel, gaat niet over geld en is ambitieus. In een missie wordt bepaald wat een bedrijf doet maar het definieert niet hoe het gedaan moet worden.

2. Visie

Een visie is een heldere, specifieke en overtuigende omschrijving van hoe je bedrijf er op een bepaald moment in de toekomst zal uitzien.

Een visie bestaat uit volgende 3 elementen:

  • Hoe ziet de omgeving van mijn organisatie er in de verre toekomst uit?
  • Wat moet de organisatie (wil de organisatie) tegen die tijd bereikt hebben?
  • Op welke manier gaan we dat doel bereiken?

Een heldere visie bepaalt welke keuzes een bedrijf kan maken en welke niet.

3. Waarden

De waarden zijn een aantal essentiële en tijdloze kantlijnen waarbinnen een bedrijf opereert. Men is niet bereid om een compromis te sluiten dat zondigt tegen deze waarden en men is zelfs bereid een prijs te betalen om deze waarden te handhaven.

Ook hier geldt het principe “Less is more”. Een goede vuistregel is de waarden te beperken van minimum 3 tot maximum 7. Deze waarden bepalen je bedrijfscultuur. Wanneer ze goed gecommuniceerd worden zullen ze gelijkgestemden aantrekken. Eens ze bepaald zijn kan je mensen aantrekken, ontslaan, belonen en erkenning geven op basis van deze waarden.

4. Langetermijn doel (bvb 10 jaar)

Waar wil je dat je bedrijf over 10 jaar zal staan? Dat is een larger-than-life-doel waar iedereen binnen je bedrijf naartoe werkt. Het geeft iedereen een richting. Zonder die richting vaar je ergens naartoe maar je weet niet naar waar en je weet dan ook niet of je er wel zal geraken.

Online Test

Is jouw onderneming gewapend voor de toekomst?

Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijk sterke bedrijven. Hoe sterk staat jouw onderneming in haar schoenen? Voldoet jouw onderneming aan de voorwaarden om deze periode met succes door te komen? Of zijn er nog zwakke schakels waaraan moet worden gesleuteld?

5. Marketing strategie

Heel veel bedrijven proberen alles te doen voor iedereen. Maar na verloop van tijd zullen zowel de medewerkers als de klanten gefrustreerd raken. Op deze manier ben je gekomen waar je nu bent maar om door te groeien heb je een focus nodig. Deze focus zorgt ervoor dat je medewerkers een helder zicht hebben op wie je ideale klant is, wat je voor hen kan doen en hoe je dat zal doen. Het voordeel is dat je meer van de juiste business binnen haalt.

Je marketing strategie bestaat uit 3 elementen:

Doelgroep

Wie is je ideale klant? Het is belangrijk hun demografische, geografische en psychografische kenmerken te kennen. Psychografische kenmerken hebben betrekking op levensstijl, attitudes en persoonlijkheidskenmerken.

Door je doelgroep duidelijk te definiëren zullen je verkoop en marketinginspanningen veel efficiënter zijn.

USP

Een Unique Selling Proposition legt uit wat je product of dienst doet, welk probleem het voor de consument oplost en waarom het beter is dan de andere producten of diensten op de markt. Door de focus op deze USP te leggen zal je communicatie veel doelgerichter zijn en dus efficiënter.

Werkwijze

Er is een manier waarop je je product of dienst levert aan je klanten. Je herhaalt het telkens en het levert altijd hetzelfde resultaat. Het is dit proces dat je vastlegt en visueel voorstelt. Elke stap vanaf de eerste klanteninteractie dient voorgesteld te worden. Beperk je tot de grote lijnen zonder in details te treden. Je geeft deze werkwijze ook een naam.

6. Doel over 3 jaar

Het langetermijndoel werd al vastgelegd. Belangrijk is om ook een doel op kortere termijn vast te leggen. Het geeft je medewerkers een zicht op waar je naartoe gaat. Als ze het doel kennen is de kans groter dat het doel bereikt zal worden. Een bijkomend voordeel is dat je op basis van het 3-jaars doel de targets op 12 maanden kan baseren.

Welke elementen bepalen het 3-jaars doel? Omzet en winst zijn de basis. Elk bedrijf heeft daarnaast nog een aantal meetbare indicatoren (aantal klanten, aantal producten verkocht, aantal uren gepresteerd, …).

7. Doel op 12 maanden

Zet je doelen in lijn met je doel op 3 jaar: omzet, winst en meetbare indicatoren. Hieraan voeg je de prioriteiten toe die je het komende jaar wil realiseren. Deze prioriteiten dienen specifiek, meetbaar en haalbaar te zijn.

8. Wat zijn je kwartaal-doelen?

Op basis van je doel op 12 maanden bepaal je je doel op 90 dagen. Je bepaalt wat de prioriteiten zijn het komende kwartaal. In plaats van je aandacht continue te richten op alle prioriteiten zal je zo veel geconcentreerder werken en zullen de resultaten beter zijn. Je kan niet op alle fronten tegelijk strijden.

9. Wat zijn je obstakels?

Nu je weet waar je naartoe gaat is het belangrijk de obstakels te bepalen die je kunnen tegenhouden je doelen te bereiken. De kans dat je je doelen bereikt hangt sterk af van je mogelijkheden om deze obstakels weg te werken.

Van start gaan met je strategisch bedrijfsplan

Nu je je strategisch plan hebt uitgewerkt is het belangrijk dat ook te communiceren aan je medewerkers. Het heeft geen zin een plan uit te werken en het geheim te houden. Het hele bedrijf dient je plan te dragen om zo te helpen de doelen te bereiken. Wanneer alle energie in dezelfde richting gaat, kunnen er bergen worden verzet. Succes!

Artikel genoteerd door:

Gert Vennekens

Zaakvoerder
Volg Gert op