Klopt het plaatje van jouw showroom, winkel of toonzaal?

Ontdek de toegevoegde waarde van TONC voor jouw showroom, winkel of toonzaal met een klantbelevingsscan. Onze klantbelevingsscan focust zich op talrijke elementen, maar bekijkt vooral de coherentie van het verhaal. Voor maximaal succes is het belangrijk dat het volledige plaatje voor je klanten klopt.

 

Wat zit er in een klantbelevingsscan?

 

    • Een analyse van je online en offline communicatie.
    • Een analyse van de inrichting, indeling en structuur van je zaak.
    • Onze eerste indrukken van je verkoopmedewerkers.

 

Wat mag je verwachten?

 

    • Tijdens een persoonlijk gesprek lichten we onze belangrijkste bevindingen toe.
    • Een helder advies voor gerichte verbeteracties.

Illustratie_Klantenbelevingsscan

Klantbelevingsscan aanvragen

Extra copy over ebook

Extra subtitel over ebook

Denk user centric

Een website is zo’n product dat we waarde willen geven voor de gebruiker. Hier richten we ons op het creëren van een heldere user interface of UI. UI is onderdeel van UX. Duidelijke user interfaces (vb. websites) produceer je door user centric te denken. Hoe kan ik deze zonder nadenken snel wegwijs maken?

Don’t make the user think

Regel 1 in UX design is “Don’t make the user think”. Mensen willen slechts een beperkt gedeelte van hun breins werkgeheugen gebruiken voor het interpreteren van jouw website. Zorg er voor dat deze helder is op zich en intuïtief is in gebruik. Een dronken persoon moet bij wijze van spreken je website probleemloos kunnen hanteren.

Juiste woordgebruik

Focus op duidelijkheid. Gebruik de woorden die jouw gebruiker hanteert in plaats van fancy benamingen die het navigeren bemoeilijken. Zorg ervoor dat mensen zich in je website herkennen.

Heldere structuur

Werk een logische websitestructuur uit die steek houdt voor je gebruiker en Google. Geef tevens aan waar een gebruiker zich in de hiërarchie van de website bevindt.

Consistentie

Wees consistent in stijl en gebruikselementen (hoofdingen, kleuren, processen, iconen,…). Hanteer bijvoorbeeld eenzelfde kleur voor klikbare elementen zodat mensen weten waar interactie mogelijk is