SEO-geoptimaliseerde landingspagina’s: extra toegangspoorten voor Google

In eerste instantie zijn het de bestaande webteksten – al dan niet door ons geschreven of herschreven – die jouw website in Google hoog moeten doen scoren. Aanvullend daarop bieden SEO-geoptimaliseerde landingspagina’s extra mogelijkheden om snel en gericht te worden teruggevonden in Google. SEO staat voor Search Engine Optimisation.

Met deze SEO-landingspagina’s focussen we doelgericht op de trefwoorden of trefwoordencombinaties die jouw potentiële klanten gebruiken. Deze pagina’s vormen in Google succesvolle bijkomende toegangspoorten naar je website.

Hoe werken SEO-geoptimaliseerde landingspagina’s?

1. Welke trefwoorden zijn voor jou belangrijk?

In eerste instantie onderzoeken we welke trefwoorden of trefwoordencombinaties jouw klanten gebruiken om de producten of dienstverleningen die jij aanbiedt, op internet te zoeken. We zoeken vooral naar trefwoorden of trefwoordencombinaties die onmogelijk een heel zichtbare plaats op jouw website kunnen krijgen, maar die wel uiterst belangrijk zijn om te worden teruggevonden. In vele gevallen gaat het om de combinatie van een woord met een werkwoord of een plaatsbepaling.

2. We schrijven teksten rond deze woorden

Volledig volgens de regels van de kunst – dus, zoals Google het wil – schrijven we voor elk geselecteerd trefwoord of combinatie van trefwoorden een voldoende lange tekst met de juiste trefwoordendensiteit. Daarnaast zorgen we voor de juiste inhoudsrijke titels, subtitels en metatags. Deze teksten bevatten bovendien de nodige tekstlinks om bezoekers wegwijs te maken naar de overige pagina’s in jouw website. Onze seo-copywriter schrijft deze teksten op basis van een telefonisch of persoonlijk interview.

3. We plaatsen deze landingspagina’s op je bestaande website

We voegen deze teksten toe aan jouw website in de vorm van afzonderlijke pagina’s. Deze pagina’s zijn voor de gewone bezoekers niet te zien in de menustructuur. Wel pikt Google ze op en bereiken ze door hun optimalisatie snel een hoge ranking.

4. We evalueren en sturen bij

We volgen de resultaten van de verschillende landingspagina’s op de voet op en sturen – in samenspraak met jou – bij waar nodig. Zo ken je exact het rendement van elke landingspagina. Je krijgt hierover maandelijks heldere rapporten.

Interesse om op hoge posities te worden teruggevonden in Google via SEO-geoptimaliseerde landingspagina’s? Contacteer ons